!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämman

Inför en föreningsstämma anslås en kallelse, med dagordning, i trapphusen. Kallelsen aviseras också med e-post och under Nyheter på hemsidan.

Kallelsen som anslås i trapphusen är den formellt riktiga.

Motioner till stämman ska vara föreningen tillhanda senast 31/8 och skickas skriftligen till Riksbyggen. Motioner och styrelsens ståndpunkt bifogas kallelsen. Motioner har en egen punkt på stämmans dagordning.

Årsredovisningar och stämmoprotokoll finner ni via kundwebben på www.riksbyggen.se