!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyhetsarkiv

Tillbaka

Budgetmötet

2013-05-22 20:33

Igår höll styrelsen det årliga budgetmötet. Information från mötet hittar du på hemsidan, följ länken, eller här nedan.

http://www.kemisten.brfnet.org/?rID=31&nID=75

Med vänliga hälsningar

Sofie Larsson
Informationsansvarig
Brf Kemisten

---------------------------------------------------------------------

På grund av ökade driftskostnader har styrelsen blivit tvugen att höja avgifterna med 3% från och med 1 juli 2013, höjningen gäller boendet, garagen samt extraförråd och lokaler. Samtidigt har vi sett över det elpris som vi boende betalar och har kunnat sänka det från 1,30 till 1,20 kr/kWh då priset för den el vi köper in minskat. Sänkningen gäller från och med juliavin och är alltså retroaktiv (gäller elen vi förbrukade i mars i år).

Jag tror de flesta märkt av och frustrerats över det internetuppehåll vi haft från i fredags till och med igår. Driftstoppet berodde på att loopande data slog ut nätet och vi hoppas att vi ska slippa uppleva något liknande i framtiden.

På tal om internet så har styrelsen beslutat att säga upp avtalet med Bredband2. Byte av internetleverantör kommer ske under sommaren och mer information kommer senare.

Jag hoppas att alla skrivit in årets Kemistenfest i kalendern? Den 16 juni kl 12 tänder vi grillarna och pumpar upp hoppborgen. Självklart blir det en efterrättsbuffé även i år och om du vill baka är det bara att höra av sig till mig (sofie.larsson@kemisten.nu), vi står som vanligt för ingredienskostnaderna.

Om man grillar kan det vara bra att veta att cementringarna som står bakom sophusen är tänkta för överbliven grillkol. Har man använt engångsgrillar kan man lägga dem i cementringarna tills de svalnat och sedan källsortera dem i sophusen. Godare mat och gladare miljö blir det om du istället använder någon av föreningens gemensamma grillar som står ute på gårdarna.

De två stora gårdarna har under de senaste åren fått sig en upprustning och nu är det äntligen dags även för mittengårdarna (K11-23). Inom kort kommer arbetet beställas.

Slutligen vill vi påminna om att eventuella motioner till årsstämman måste vara styrelsen tillhanda senast den sista juli.

Fyra överlåtelser har skett på Kemigränd sedan det senaste styrelsemötet.

Enligt uppdrag styrelsen

Sofie Larsson
Informationsansvarig
Brf Kemisten