!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyhetsarkiv

Tillbaka

Borrning av hål för etapp 2 påbörjas nu

2015-01-10 13:57

Nu börjar det borras för bergvärme på de återstående gårdarna, enligt informationen nedan.

"Under de närmaste dagarna kommer borrning av värmepumpshålen för nästa etapp att påbörjas. Sjäva borrningen av hålen i årets etapp (Kemigränd 24-34 och 15-17) är beräknad till ca 2 månader. Tyvärr kommer vissa hus att störas mer (Kemigränd 16, 29-31 och 32-34 ) där det måste borras ca 3 m från väggen, varje hål tar ca 2-3 arbetsdagar.

Vi återkommer med närmare besked när grävning för ny kulvert och övriga arbeten kommer att ske, med start under april-maj 2015

Med Vänlig Hälsning
Imtech VS-Teknik AB
Torbjörn Botes
Tel 010 4475 3318"

Genom Sofie Larsson
Informationsansvarig
Brf Kemisten