!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Beställning - balkonginglasning

Publicerad: 2018-09-12 | Uppdaterad: 2018-09-13

Nu har Åke Abrahamsson från Riksbyggen delat ut slutliga beställningsunderlag till alla som anmält sig för köp av ny inglasning. Men det är inte för sent för er andra att lägga en beställning, eller om någon som har anmält intresse men inte fått något beställningsunderlag ännu. Hör i så fall av er till Åke helst på e-post: ake.abrahamsson@riksbyggen.se eller ring 090-15 96 28.

 

Linda Nilsson

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 30/8

Publicerad: 2018-09-02 | Uppdaterad: 2018-09-02

Nu har fasadprojektet inletts och med start på K24-K28 där balkongerna ha rivits. Så fort ny information kommer in till styrelsen kommer den att skickas ut löpandes under arbetets gång, så ni vet vad som väntar. 

Gällande inglasning av balkonger, den blankett som skickades ut i början av sommaren var en intressekoll som dock skickades ut något förhastat då den innehöll bristande information, vilket styrelsen får be om ursäkt för. Men en mer detaljerad blankett kommer att skickas ut där det kommer att framgå relevant information så som profil etc, denna blankett kommer dock utgöra underlaget för er beställning. Då arbetet med fasaderna kommer ske i flera etapper, är inglasning något som sker i ett senare skede. 

Sedan förra styrelsemötet har 4 överlåtelser skett.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 2/7

Publicerad: 2018-07-03 | Uppdaterad: 2018-07-03

Inom kort kommer information om fasadrenoveringen att skickas ut, en blankett kommer även att bifogas där ni erbjuds inglasning av balkong till självkostnadspris. Blanketten ska lämnas in senast den 31/7 om ni är intresserade av att ta del av erbjudandet. 

Kvittering av parkeringstillstånd till besökande kan göras imorgon kl 18 vid kvarterslokalen. Har ni inte möjlighet, kommer det även finnas ett tillfälle nästa tisdag den 10 juli samma tid. Men observera, parkeringstillståndet är endast avsedd till besökande, annars riskerar ni att åka på en p-bot!

Som tidigare har informerats så är det legitimering av en medlem inom föreningen som krävs för att kunna kvittera ut ett parkeringstillstånd, dvs det kommer inte att skickas ut per post eller lämnas in i brevinkastet om ni inte kan närvara.

Sedan föregående styrelsemöte har en överlåtelse skett.

Nu tar styrelsen sommaruppehåll fram tills nästa möte som sker i augusti, så vi vill passa på att önska er alla en riktigt fin sommar!

 

Linda Nilsson

Brf Kemisten

Årets budgetmöte

Publicerad: 2018-06-21 | Uppdaterad: 2018-06-21

På årets budgetmöte beslutade styrelsen att höja månadsavgiften och hyrorna för parkering, lokaler och extra förråd med 3.6% från och med 2018-10-01. Anledningen är att fasadrenoveringen kommer att kosta stora pengar, utan att den kortsiktigt sparar särskilt mycket. Vi har tagit in offerter och har valt entreprenör; vi kommer att dela ut mer information till alla medlemmar någon gång de närmsta veckorna. Lagningen av tegelpartierna är nästan klar, återstår endast fogar i garageväggarna, och fönsterbytet blir klart under sommaren. 

Sedan föregående styrelsemöte har 5 överlåtelser skett.
 
Styrelsen vill även passa på att önska alla medlemmar en trevlig midsommar!
 
Linda Nilsson
Informationsansvarig
Brf Kemisten

Kvittering av P-tillstånd

Publicerad: 2018-06-13 | Uppdaterad: 2018-06-13

De som inte hade möjighet att kvittera ut P-tillstånd för gäster under kvällen, har möjlighet att göra det på måndag den 18/6 och onsdag den 20/6 mellan kl 18.30-20.00 i kvarterslokalen Kemigränd 1. Om inget av dessa datum funkar kommer det finnas en möjlighet att hämta ut P-tillstånden senare i sommar, nytt datum kommer meddelas senare. Varje lägenhet får två tillstånd, de kvitteras ut mot uppvisande av legitimation.

Vad som gäller för användandet är angivet på tillståndet.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Parkeringstillstånd

Publicerad: 2018-06-11 | Uppdaterad: 2018-06-12

Nu finns parkeringstillstånden klara, dessa måste kvitteras ut mot uppvisning av legitimation av medlem inom föreningen, och endast ett per hushåll gäller. För att hämta ut ett tillstånd, se till att komma till Ålidhemskolan nu på onsdag kl 18:30 dvs före extraastämman, som startar kl 19:00. För er som inte kan närvara så kommer det finnas möjlighet att kvittera ut tillstånden vid ett senare tillfälle.

 

Pallkragar som inte underhålls kommer att rensas och forslas bort från Kemigränd. Senast den 22 juni måste dessa ha setts över och fått lite kärlek, så gör detta så fort som möjligt om ni är intresserade av att ha dem kvar. 

 

Linda Nilsson

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 15/5

Publicerad: 2018-05-16 | Uppdaterad: 2018-05-17

Ni kommer bli kallade till en extrastämma den 13 juni gällande nya lägenheter i outnyttjade lokaler, en formell kallelse kommer att delas ut inom kort. 

Återställande av gräsytor efter tegelrenoveringen och fönsterbyten kommer att åtgärdas, men underhåll av planteringar/buskage kommer skjutas upp. Anledningen till detta är att vi har fasadrenovering som står för dörren och som mest sannolikt kommer att bidra till nya skador på gårdarna.  

Fem överlåtelser har skett efter föregående styrelsemöte.

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Garagestädning tors 3/5

Publicerad: 2018-05-01 | Uppdaterad: 2018-05-02

På torsdag den 3/5 kommer garagen att sopas, för att detta ska vara möjligt och för att uppnå bästa resultat, måste samtliga bilar parkeras på annan plats från kl 07. Under den anslagda tiden (se dörren till garagen) kommer det vara möjligt att parkera på SMS-parkeringarna utan att bli bötfäld. 

 

Linda Nilsson

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 16/4

Publicerad: 2018-04-18 | Uppdaterad: 2018-04-18

Nu är vintern äntligen över så dags att förbereda inför sommaren, därför kommer sopning av våra vägar och garagen ske inom kort, mer info kommer om vilken dag som berörs vad gäller garagestädningen.

Vinterförvaringen av cyklar kommer att öppnas inom de närmaste dagarna, från vilken dag som ni kan hämta era cyklar kommer att fastslås i trapphusen. 

För att lämna en motion till årsstämman måste den skickas in senast 31 juli, så vi i styrelsen vill påminna er om detta!

Sedan föregående styrelsemöte har en överlåtelse skett. 

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 12/3

Publicerad: 2018-03-14 | Uppdaterad: 2018-03-14

Som tidigare har informerats, om ni är intresserade av ett extraförråd/parkeringsplats etc, är det en digital kö som gäller numera. Riksbyggen rekommenderar att en annan webbläsare än Internet Explorer används, exempelvis Chrome. För att ställa sig i kö/ få översikt över sina avtal m.m. klicka på nedanstående länk: 

https://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko

Styrelsen kan även meddela att fönsterbytena går enligt tidsplan.

Sedan föregående styrelsemöte har en överlåtelse skett. 

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Socionomstråket - Utegym och fruktlund

Publicerad: 2018-02-12 | Uppdaterad: 2018-02-12

Västerbottens Hemslöjdsförening kommer under våren att slöjda ett utegym till socionomstråket (dvs ytan mellan kemigränd och biologigränd), i samma skede kommer en fruktlund att planteras. 

Vill ni vara med och påverka? Imorgon tisdagen den 13 februari kl 18.00-19.30 kommer ett möte att hållas för allmänheten på Ålidhems bibliotek. Här har ni möjlighet att framföra era åsikter och tankar, så ta chansen och framför era önskemål!

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

 

Från styrelsemötet 24/1

Publicerad: 2018-01-30 | Uppdaterad: 2018-01-30

Det kommer införas parkeringstillstånd och det är ett tillstånd per hushåll som kommer tilldelas och gäller endast besökande, mer info om detta kommer inom kort. 

Tre överlåtelser har skett sedan föregående styrelsemöte.

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 12/12

Publicerad: 2017-12-14 | Uppdaterad: 2017-12-14

En uppmaning till alla hundägare att inte rasta era hundar på gårdarna, för samtligas trevnad. Tänk på att det är barn som leker på våra gårdar och ytorna utgör ingen rastningsplats.

En av de tjänster som föreningen erbjuder våra medlemmar är bl.a. att låna släpvagnen gratis, men pga vårdslös användning har styrelsen beslutat att utlåningssystemet kommer att regleras. Den som lånar släpvagnen i fortsättningen har undersökningsskyldighet innan den nyttjas, om något inte fungerar eller saknas ska utlåningsansvarig kontaktas omgående. Görs inte detta direkt, är det den som lånar som kan bli ersättningsskyldig för skadorna. 

Fönsterbyten sker enligt plan och förutom i trapphusen, kan ni nu finna tidsschemat på hemsidan:
https://www.kemisten.nu/default.asp?rID=1088

 Sedan förra styrelsemötet har en överlåtelse skett.

 

Styrelsen vill önska Er alla en riktigt God jul & Gott Nytt År!

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 21/11

Publicerad: 2017-11-22 | Uppdaterad: 2017-11-22

Torsdagen den 30/11 kl 19.00 hålls årsstämman vid Ålidhemskolan. Styrelsen kommer att informera om framtida planer och vi hoppas att så många som möjligt kan komma för att ta del av informationen!

 

Det finns en tidsplan i trapphusen för fönsterbytena så att det inte ska komma som en överraskning för någon, medlemmar kommer att kallas till ett informationsmöte inför varje ny etapp.                       

 

Det har kommit in en del synpunkter till styrelsen vad gäller bl.a. SMS-parkeringssystemet, men oavsett vad det gäller uppmanar vi medlemmar till att kontakta styrelsen genom att göra en skrivelse, detta gör ni genom att maila till följande: skrivelse@kemisten.nu

Kom gärna med konstruktiva förslag.

 

Nu börjar det närma sig juletid och allt fler tänder ljus i sina hem, vi uppmanar medlemmar till att kontrollera batterierna i brandvarnarna för allas säkerhet!

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Vinterförvaring för cyklar

Publicerad: 2017-11-01 | Uppdaterad: 2017-11-01

Nu kan du ställa in din cykel i vinterförvaringen

i källaren på Kemigränd 20 (ingång från källarnergången på gaveln).

 

Regler för vinterförvaringen:

 

  • Gamla tvättstugan hålls tillgänglig till 1 december så att de som vill ska kunna ställa ned sin cykel där för vinterförvaring.
  • Efter 1 december byts lås så att endast ett begränsat antal personer kan komma åt utrymmet.
  • Upplåsning under ”låstiden” (dec-april) för uthämtning av cykel sker endast vid avflyttning från föreningen.
  • När det börjar bli barmark/cykeltider ute på våren – vanligen i slutet på april/början av maj - kommer utrymmet att hållas tillgänglig under någon vecka för uthämtning av cyklar.
  • Ev. cyklar som finns kvar i utrymmet när tiden gått, kommer att lyftas ut på gården och dörrlåset byts återigen så att endast ett begränsat antal personer kommer åt utrymmet. (Tidpunkt för när det är öppet till våren kommer även den att annonseras i trapphus samt via föreningens nyhetsmail / hemsida.)

 

Styrelsen för BRF Kemisten

genom

Riksbyggen Förvaltning

090-15 96 21

Från styrelsemötet 24/10

Publicerad: 2017-10-28 | Uppdaterad: 2017-10-28

Nu drar fönsterbytena äntligen igång, en tidsplan för byten kommer att anslås i trapphusen.

Den 30 november kommer årstämman att äga rum, en inbjudan kommer att skickas ut inom kort och vi ser gärna att så många som möjligt kommer!

Sedan förra styrelsemötet har en överlåtelse skett.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Fasadåtgärder

Publicerad: 2017-10-09 | Uppdaterad: 2017-10-09

Från styrelsemötet 25/9

Publicerad: 2017-09-26 | Uppdaterad: 2017-09-26

Nu har första styrelsemötet ägt rum efter sommaruppehållet och nu börjar det närma sig - nämligen fönsterprojektet! Detta kommer att starta under vecka 43, mer information kommer att skickas ut när det närmar sig.

Det kommer en ny ordning vad gäller bilparkeringen, under hösten kommer större delen av 24-timmarsparkeringen övergå till SMS-parkering istället. Det kommer finnas sex platser som inte omfattas av detta, på dessa platser får bilen stå parkerad i maximalt 6 timmar. En annan förändring är att 15-minutersparkeringarna som finns vid cykelhusen kommer att förlängas till 30 min. Trafikskyltningen kommer i samband med övergången att ses över då vi i dagsläget inte har korrekt skyltning på området.

Under hösten kommer den årliga cykelrensningen att ske som innebär att ni får märka upp era cyklar med band, mer info om detta kommer att sättas upp när det blir aktuellt. Men observera att trasiga cyklar som märks upp hör inte hemma på gårdarna, dessa måste istället placeras i förrådet.

Portdörrarna är gamla och kärvar, var vänlig och kontrollera så att dörren går igen ordentligt nu när kylan har börjat att komma. 

Sedan förra styrelsemöte har en överlåtelse skett.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Aktuella nyheter

Beställning - balkonginglasning
2018-09-12

Från styrelsemötet 30/8
2018-09-02

Från styrelsemötet 2/7
2018-07-03

Årets budgetmöte
2018-06-21

Kvittering av P-tillstånd
2018-06-13

Parkeringstillstånd
2018-06-11

Från styrelsemötet 15/5
2018-05-16

Garagestädning tors 3/5
2018-05-01

Från styrelsemötet 16/4
2018-04-18

Från styrelsemötet 12/3
2018-03-14

Socionomstråket - Utegym och fruktlund
2018-02-12

Från styrelsemötet 24/1
2018-01-30

Från styrelsemötet 12/12
2017-12-14

Från styrelsemötet 21/11
2017-11-22

Vinterförvaring för cyklar
2017-11-01

Från styrelsemötet 24/10
2017-10-28

Fasadåtgärder
2017-10-09

Från styrelsemötet 25/9
2017-09-26

Arkiv

Från styrelsemötet 29/8
Visades t o m: 2018-09-01

Problem med E-fakturor
Visades t o m: 2018-06-27

Från styrelsemötet 19/6
Visades t o m: 2018-06-21

Från styrelsemötet 30/5
Visades t o m: 2018-05-31

Fakturor från Riksbyggen
Visades t o m: 2018-05-29

Garagestädning onsdag den 24/5
Visades t o m: 2018-05-21

Budgetmöte 15/5
Visades t o m: 2018-05-17

Vinterförvaring av cyklar
Visades t o m: 2018-04-26

Från styrelsemötet 11/4
Visades t o m: 2018-04-12

Från styrelsemötet 14/3
Visades t o m: 2018-03-15

Från styrelsemötet 21/2
Visades t o m: 2018-02-24

Från styrelsemötet 17/1
Visades t o m: 2018-01-19

Miljöpriset 2016!
Visades t o m: 2017-12-19

Från styrelsemötet 8/12
Visades t o m: 2017-12-11

Från styrelsemötet 17/11
Visades t o m: 2017-11-23

Rättelse tidpunkt för stämman
Visades t o m: 2017-11-14

Från styrelsemötet 8/11
Visades t o m: 2017-11-12

Från styrelsemötet 27/10
Visades t o m: 2017-10-30

Bastuprojektet
Visades t o m: 2017-10-12

Från styrelsemötet 27/9
Visades t o m: 2017-09-29

Info om @kemisten.nu och bilparkering
Visades t o m: 2017-12-01

Från styrelsemötet 24/8
Visades t o m: 2017-08-25

Nygjorda gräsytor
Visades t o m: 2017-06-26

Från styrelsemötet 7/6
Visades t o m: 2017-09-08

Budgetmöte 16/5
Visades t o m: 2017-09-08

Från styrelsemötet 16/5
Visades t o m: 2017-08-17

Återställningsarbetet har påbörjats
Visades t o m: 2017-08-12

Garagestädning den 11/5
Visades t o m: 2017-08-09

Problem med varmvattnet
Visades t o m: 2017-07-28

Vinterförvaringen av cyklar är öppen
Visades t o m: 2017-07-28

Från styrelsemötet 26/4
Visades t o m: 2017-07-27

Skärpning angående soprummen!
Visades t o m: 2017-07-17

Trädfällning 14/4
Visades t o m: 2017-07-14

Grovsopning tisdag den 12/4
Visades t o m: 2017-07-11

Belastning i soprummen
Visades t o m: 2017-07-07

Från styrelsemötet 23/3
Visades t o m: 2017-06-24

Digitalt TV-utbud
Visades t o m: 2016-06-08

Från styrelsen 29/2
Visades t o m: 2016-06-01

Snö i garagen
Visades t o m: 2017-05-18

Från styrelsen 21/1
Visades t o m: 2016-04-24

Garagestädning 29 oktober
Visades t o m: 2016-01-23

Styrelsemötet den 12 oktober 2015
Visades t o m: 2017-01-15

Årets hållbarhetsvecka 14-20 sept
Visades t o m: 2015-12-10

Styrelsemötet den 27 aug 2015
Visades t o m: 2016-12-01

Intresse för stadsodling?
Visades t o m: 2015-12-08

Styrelsemötet den 16 juni 2015
Visades t o m: 2016-09-17

Garagestädning torsdag 18 juni
Visades t o m: 2015-09-12

Styrelsemötet den 27 maj 2015
Visades t o m: 2016-08-28

Container för förrådsrensning
Visades t o m: 2015-05-30

Budgetmötet den 22 april
Visades t o m: 2016-07-23

Cykelförvaringen öppen
Visades t o m: 2015-07-12

Styrelsemötet den 23 mars
Visades t o m: 2016-06-25

Styrelsemötet den 23 februari 2015
Visades t o m: 2016-05-25

Styrelsemötet den 19 januari 2015
Visades t o m: 2016-04-20

Borrning av hål för etapp 2 börjar nu
Visades t o m: 2015-06-10

Inför julen
Visades t o m: 2015-03-24

Årsstämman den 19 nov 2014
Visades t o m: 2016-02-22

Vinterförvaring av cyklar
Visades t o m: 2015-05-31

Bokslutsmötet den 21 oktober
Visades t o m: 2015-10-21

Styrelsemötet den 23 september 2014
Visades t o m: 2015-12-24

Riksbyggens klimatskola 15-19 sept
Visades t o m: 2014-12-10

Styrelsemötet den 20 aug 2014
Visades t o m: 2015-11-21

Kulvertbyte och bergvärme
Visades t o m: 2014-12-12

Kemistenfesten på söndag och nyheter från styrelsen
Visades t o m: 2015-09-12

Tipsrunda för veteranbilar samt Kemistenfesten
Visades t o m: 2014-09-05

Budgetmöte 5 maj 2014
Visades t o m: 2015-08-07

Styrelsemötet den 1 april
Visades t o m: 2015-07-01

Extrastämma - samt information från senaste styrelsemötet
Visades t o m: 2015-06-13

Bergvärme till garagen
Visades t o m: 2014-05-24

Styrelsemötet den 6 februari
Visades t o m: 2015-05-09

Styrelsemötet den 14 januari 2014
Visades t o m: 2015-04-15

julklappspapper, julgranar och laboratorn 2
Visades t o m: 2015-03-21

Vårt internet
Visades t o m: 2014-03-19

Styrelsemötet den 11 december 2013
Visades t o m: 2015-03-15

Årsstämma, onsdagsfika och cyklar.
Visades t o m: 2015-03-01

Hemsideproblem, loppis, cykelrensning och stämmomotion
Visades t o m: 2015-02-18

Årsstämma, brandskydd med mer.
Visades t o m: 2014-02-02

Nya grannar?
Visades t o m: 2014-01-12

Styrelsemötet den 1 oktober 2013
Visades t o m: 2015-01-02

Brandskyddsutbildning
Visades t o m: 2013-12-17

Besiktning av balkongdörr mm
Visades t o m: 2013-10-03

Styrelsemötet den 27 aug 2013
Visades t o m: 2013-11-28

Grovsoprummet stängt
Visades t o m: 2013-11-19

Badbiljetter och gårdsarbetet
Visades t o m: 2013-11-12

Byte telefonnummer
Visades t o m: 2013-09-16

Styrelsemötet den 11 juni 2013
Visades t o m: 2014-09-12

Budgetmöte (21 maj 2013)
Visades t o m: 2014-08-22

Styrelsemötet den 16 april 2013
Visades t o m: 2014-07-16

Tvättstugerenovering och vinterförvarade cyklar
Visades t o m: 2013-07-16

Information inför fönsterbytet
Visades t o m: 2013-06-27

Styrelsemötet den 11 mars 2012
Visades t o m: 2014-06-12

Renovering av tvättstugor
Visades t o m: 2014-05-18

Återvinningen
Visades t o m: 2013-05-31

Styrelsemötet den 8 januari 2013
Visades t o m: 2014-04-13

Brandsäkerhetsutbildning
Visades t o m: 2014-03-20

Sortering av julklappspapper
Visades t o m: 2012-12-28

Vinterförvaring av cyklar
Visades t o m: 2013-05-12

Styrelsemötet den 26 nov 2012
Visades t o m: 2014-02-27

Mätning inför fönsterbyte
Visades t o m: 2012-11-30

Föreningsstämma den 8/11 2012
Visades t o m: 2013-02-09

Styrelsemötet den 17 oktober 2012
Visades t o m: 2014-01-19

Bokslutsmöte den 2 okt 2012
Visades t o m: 2014-01-04

Styrelsemötet den 11 september 2012
Visades t o m: 2013-12-12

Asfaltsarbeten på parkeringen
Visades t o m: 2012-06-27

Styrelsemötet den 19 juni 2012
Visades t o m: 2013-09-21

Felaktig avgiftsavi
Visades t o m: 2012-07-05

Budgetmötet den 15 maj 2012
Visades t o m: 2013-08-16

Styrelsemötet den 19 april 2012
Visades t o m: 2013-07-21

Styrelsemötet den 21 mars 2012
Visades t o m: 2013-06-23

Styrelsemötet 21 feb 2012
Visades t o m: 2013-05-23

Styrelsemötet 24 jan 2012
Visades t o m: 2013-04-26

Angående kalla lägenheter
Visades t o m: 2012-04-23

Internet och garagen
Visades t o m: 2011-12-24

Styrelsemötet 8 dec 2011
Visades t o m: 2013-02-14

Styrelsemötet 25 okt 2011
Visades t o m: 2013-01-27

Styrelsemötet 27 sept 2011
Visades t o m: 2012-12-29

Styrelsemötet 30 aug 2011
Visades t o m: 2012-12-03