!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Från styrelsemötet 16/4

Publicerad: 2018-04-18 | Uppdaterad: 2018-04-18

Nu är vintern äntligen över så dags att förbereda inför sommaren, därför kommer sopning av våra vägar och garagen ske inom kort, mer info kommer om vilken dag som berörs vad gäller garagestädningen.

Vinterförvaringen av cyklar kommer att öppnas inom de närmaste dagarna, från vilken dag som ni kan hämta era cyklar kommer att fastslås i trapphusen. 

För att lämna en motion till årsstämman måste den skickas in senast 31 juli, så vi i styrelsen vill påminna er om detta!

Sedan föregående styrelsemöte har en överlåtelse skett. 

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 12/3

Publicerad: 2018-03-14 | Uppdaterad: 2018-03-14

Som tidigare har informerats, om ni är intresserade av ett extraförråd/parkeringsplats etc, är det en digital kö som gäller numera. Riksbyggen rekommenderar att en annan webbläsare än Internet Explorer används, exempelvis Chrome. För att ställa sig i kö/ få översikt över sina avtal m.m. klicka på nedanstående länk: 

https://www.riksbyggen.se/kampanjer/Aktivko

Styrelsen kan även meddela att fönsterbytena går enligt tidsplan.

Sedan föregående styrelsemöte har en överlåtelse skett. 

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Socionomstråket - Utegym och fruktlund

Publicerad: 2018-02-12 | Uppdaterad: 2018-02-12

Västerbottens Hemslöjdsförening kommer under våren att slöjda ett utegym till socionomstråket (dvs ytan mellan kemigränd och biologigränd), i samma skede kommer en fruktlund att planteras. 

Vill ni vara med och påverka? Imorgon tisdagen den 13 februari kl 18.00-19.30 kommer ett möte att hållas för allmänheten på Ålidhems bibliotek. Här har ni möjlighet att framföra era åsikter och tankar, så ta chansen och framför era önskemål!

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

 

Från styrelsemötet 24/1

Publicerad: 2018-01-30 | Uppdaterad: 2018-01-30

Det kommer införas parkeringstillstånd och det är ett tillstånd per hushåll som kommer tilldelas och gäller endast besökande, mer info om detta kommer inom kort. 

Tre överlåtelser har skett sedan föregående styrelsemöte.

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 12/12

Publicerad: 2017-12-14 | Uppdaterad: 2017-12-14

En uppmaning till alla hundägare att inte rasta era hundar på gårdarna, för samtligas trevnad. Tänk på att det är barn som leker på våra gårdar och ytorna utgör ingen rastningsplats.

En av de tjänster som föreningen erbjuder våra medlemmar är bl.a. att låna släpvagnen gratis, men pga vårdslös användning har styrelsen beslutat att utlåningssystemet kommer att regleras. Den som lånar släpvagnen i fortsättningen har undersökningsskyldighet innan den nyttjas, om något inte fungerar eller saknas ska utlåningsansvarig kontaktas omgående. Görs inte detta direkt, är det den som lånar som kan bli ersättningsskyldig för skadorna. 

Fönsterbyten sker enligt plan och förutom i trapphusen, kan ni nu finna tidsschemat på hemsidan:
https://www.kemisten.nu/default.asp?rID=1088

 Sedan förra styrelsemötet har en överlåtelse skett.

 

Styrelsen vill önska Er alla en riktigt God jul & Gott Nytt År!

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 21/11

Publicerad: 2017-11-22 | Uppdaterad: 2017-11-22

Torsdagen den 30/11 kl 19.00 hålls årsstämman vid Ålidhemskolan. Styrelsen kommer att informera om framtida planer och vi hoppas att så många som möjligt kan komma för att ta del av informationen!

 

Det finns en tidsplan i trapphusen för fönsterbytena så att det inte ska komma som en överraskning för någon, medlemmar kommer att kallas till ett informationsmöte inför varje ny etapp.                       

 

Det har kommit in en del synpunkter till styrelsen vad gäller bl.a. SMS-parkeringssystemet, men oavsett vad det gäller uppmanar vi medlemmar till att kontakta styrelsen genom att göra en skrivelse, detta gör ni genom att maila till följande: skrivelse@kemisten.nu

Kom gärna med konstruktiva förslag.

 

Nu börjar det närma sig juletid och allt fler tänder ljus i sina hem, vi uppmanar medlemmar till att kontrollera batterierna i brandvarnarna för allas säkerhet!

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Vinterförvaring för cyklar

Publicerad: 2017-11-01 | Uppdaterad: 2017-11-01

Nu kan du ställa in din cykel i vinterförvaringen

i källaren på Kemigränd 20 (ingång från källarnergången på gaveln).

 

Regler för vinterförvaringen:

 

  • Gamla tvättstugan hålls tillgänglig till 1 december så att de som vill ska kunna ställa ned sin cykel där för vinterförvaring.
  • Efter 1 december byts lås så att endast ett begränsat antal personer kan komma åt utrymmet.
  • Upplåsning under ”låstiden” (dec-april) för uthämtning av cykel sker endast vid avflyttning från föreningen.
  • När det börjar bli barmark/cykeltider ute på våren – vanligen i slutet på april/början av maj - kommer utrymmet att hållas tillgänglig under någon vecka för uthämtning av cyklar.
  • Ev. cyklar som finns kvar i utrymmet när tiden gått, kommer att lyftas ut på gården och dörrlåset byts återigen så att endast ett begränsat antal personer kommer åt utrymmet. (Tidpunkt för när det är öppet till våren kommer även den att annonseras i trapphus samt via föreningens nyhetsmail / hemsida.)

 

Styrelsen för BRF Kemisten

genom

Riksbyggen Förvaltning

090-15 96 21

Från styrelsemötet 24/10

Publicerad: 2017-10-28 | Uppdaterad: 2017-10-28

Nu drar fönsterbytena äntligen igång, en tidsplan för byten kommer att anslås i trapphusen.

Den 30 november kommer årstämman att äga rum, en inbjudan kommer att skickas ut inom kort och vi ser gärna att så många som möjligt kommer!

Sedan förra styrelsemötet har en överlåtelse skett.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Fasadåtgärder

Publicerad: 2017-10-09 | Uppdaterad: 2017-10-09

Från styrelsemötet 25/9

Publicerad: 2017-09-26 | Uppdaterad: 2017-09-26

Nu har första styrelsemötet ägt rum efter sommaruppehållet och nu börjar det närma sig - nämligen fönsterprojektet! Detta kommer att starta under vecka 43, mer information kommer att skickas ut när det närmar sig.

Det kommer en ny ordning vad gäller bilparkeringen, under hösten kommer större delen av 24-timmarsparkeringen övergå till SMS-parkering istället. Det kommer finnas sex platser som inte omfattas av detta, på dessa platser får bilen stå parkerad i maximalt 6 timmar. En annan förändring är att 15-minutersparkeringarna som finns vid cykelhusen kommer att förlängas till 30 min. Trafikskyltningen kommer i samband med övergången att ses över då vi i dagsläget inte har korrekt skyltning på området.

Under hösten kommer den årliga cykelrensningen att ske som innebär att ni får märka upp era cyklar med band, mer info om detta kommer att sättas upp när det blir aktuellt. Men observera att trasiga cyklar som märks upp hör inte hemma på gårdarna, dessa måste istället placeras i förrådet.

Portdörrarna är gamla och kärvar, var vänlig och kontrollera så att dörren går igen ordentligt nu när kylan har börjat att komma. 

Sedan förra styrelsemöte har en överlåtelse skett.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 29/8

Publicerad: 2017-09-01 | Uppdaterad: 2017-09-01

Sommaren är över för denna gång och styrelsen har nu hållit sitt första styrelsemöte. En översyn av gårdarna har blivit gjord och åtgärder kommer att göras, det berör bland annat gräsytor som inte har tagit sig och hål i asfalt som måste åtgärdas.

Det läggs ned en hel del resurser på skötsel av gårdarna för medlemmarnas trivsel. Det har kommit till vår kännedom att människor som inte bor på Kemigränd plockar både bär såväl som blommor på våra gårdar. Det är något som är svårt att kontrollera, men vi vill påminna er om att vi inte är hyresgäster hos Riksbyggen, utan vi som bor här på Kemigränd är tillsammans ägare av fastigheterna.

Grovsoprummet har än en gång misskötts vilket är något som drabbar samtliga medlemmar. Om detta fortsätter kommer vi vara tvungna att ta bort denna service i framtiden, så var snäll och respektera de regler som finns, mycket kan lämnas där men inte allt.

Speakers Corner är ett forum som finns på hemsidan i syfte att användas som ett kommunikationsverktyg mellan föreningens medlemmar, inte för att komma i kontakt med styrelsen. För detta krävs en formell skrivelse vilket ni gör enklast genom att klicka på ”styrelsen” på hemsidan, därefter på "motion".

Efter det senaste styrelsemötet har nio överlåtelser skett.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Problem med E-fakturor

Publicerad: 2017-06-27 | Uppdaterad: 2017-06-27

Riksbyggen har fortfarande tekniska problem när det gäller avisering av sina e-fakturor. Igår den 26:e juni skickades de sista aviseringarna ut, de som är drabbade ska förhoppningvis redan ha fått den under dagen, annars kommer den inom de närmsta dagarna. 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

 

Från styrelsemötet 19/6

Publicerad: 2017-06-21 | Uppdaterad: 2017-06-21

Lösningar för att förhindra otillåten trafik ses över, då det förekommer bilkörning genom våra gårdar till närliggande gårdar. Det finns även många övergivna cyklar på området, en cykelrensning kommer därför att ske någon gång under september månad.

Sedan föregående styrelsemöte har två överlåtelser skett.

Äntligen har Kemigränd en sommar med fina utemiljöer att se fram emot! Nu tar styrelsen sommaruppehåll och vill därmed passa på att önska er alla en trevlig sommar och ett glatt midsommarfirande!


Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Från styrelsemötet 30/5

Publicerad: 2017-05-31 | Uppdaterad: 2017-05-31

Offerter för fönsterbyten har begärts in och behandlats, projektet kommer att sättas igång till hösten (tidigast oktober), och det gäller resterande fönster som inte har blivit utbytta ännu. Mer information om detta kommer att ske löpande. 

Ni som äger en elbil eller kommer att skaffa har nu möjighet att boka en P-plats med laddbox, detta kommer att kosta 249:- + elförbrukning. För att ställa er i kö, maila Viktoria till följande e-postadress: viktoria.natterlund@riksbyggen.se

Återställande av skador som har uppstått i samband med snöröjningen kommer att åtgärdas, även gräsytorna kommer att ses över då gräset inte har tagit sig på flera ställen.

Inga överlåtelser har skett sedan föregående möte.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

Fakturor från Riksbyggen

Publicerad: 2017-05-29 | Uppdaterad: 2017-05-29

Det har förekommit en del störningar vad gäller fakturorna från Riksbyggen, läs nedanstående information:

 

Aktuellt om hyror och avgifter

Vi har just nu svårt att få ut alla hyres- och avgiftsavier i tid. Om du inte fått din e-faktura så kommer den fredagen den 26 maj.

Har du frågor om din hyres- eller avgiftsavi kan du mejla till Saknadavi@riksbyggen.se

De uppgifter som måste finnas med i mejlet är:

  • namn
  • personnummer
  • vilken brf /hyresvärd man bor hos.

Om du har autogiro behöver du inte göra någonting. Din betalning går automatiskt till rätt betalningsmottagare. Autogirodragningar kan ske senare än vanligt den här månaden.

 

 

Linda Nilsson

informationsansvarig

Brf Kemisten

Garagestädning onsdag den 24/5

Publicerad: 2017-05-21 | Uppdaterad: 2017-05-21

Nu på onsdag sker garagestädning mellan 08.00-16.00 och därför uppmanas samtliga att flytta sina bilar för bästa resultat. Utflyttade bilar ställs i första hand på de förhyrda platserna mot garageväggen, ingen bötfällning/bevakning kommer att ske under denna tid. 

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig 

Brf Kemisten

Budgetmöte 15/5

Publicerad: 2017-05-17 | Uppdaterad: 2017-05-17

Styrelsen har haft budgetmöte för det kommande året. Stora besparingar har gjorts sedan föreningen övergick till bergvärmen vilket känns väldigt glädjande, dock kvarstår stora och omfattande kostnader för underhåll av fasaden.  Som tidigare nämnt, kommer samtliga fönster som inte har blivit utbytta att bytas ut, förarbetet pågår i dagsläget och flera offerter har begärts in.

Både av denna anledning, men även pga ökande drift- och underhållskostnader som budgeten har visat, bör föreningen öka avsättningen till underhållsfonden för att kunna klara av dessa kommande utgifter. Därför har styrelsen beslutat att årsavgiften ska höjas med 2 % från och med den 1 juli 2017. Höjningen avser årsavgift, lokalhyror (exkl cykelförråd), garage och p-platser.

 

Sedan förra styrelsemöte har två överlåtelser skett.

 

Linda Nilsson

Informationsansvarig

Brf Kemisten

 

Aktuella nyheter

Från styrelsemötet 16/4
2018-04-18

Från styrelsemötet 12/3
2018-03-14

Socionomstråket - Utegym och fruktlund
2018-02-12

Från styrelsemötet 24/1
2018-01-30

Från styrelsemötet 12/12
2017-12-14

Från styrelsemötet 21/11
2017-11-22

Vinterförvaring för cyklar
2017-11-01

Från styrelsemötet 24/10
2017-10-28

Fasadåtgärder
2017-10-09

Från styrelsemötet 25/9
2017-09-26

Från styrelsemötet 29/8
2017-09-01

Problem med E-fakturor
2017-06-27

Från styrelsemötet 19/6
2017-06-21

Från styrelsemötet 30/5
2017-05-31

Fakturor från Riksbyggen
2017-05-29

Garagestädning onsdag den 24/5
2017-05-21

Budgetmöte 15/5
2017-05-17

Arkiv

Vinterförvaring av cyklar
Visades t o m: 2018-04-26

Från styrelsemötet 11/4
Visades t o m: 2018-04-12

Från styrelsemötet 14/3
Visades t o m: 2018-03-15

Från styrelsemötet 21/2
Visades t o m: 2018-02-24

Från styrelsemötet 17/1
Visades t o m: 2018-01-19

Miljöpriset 2016!
Visades t o m: 2017-12-19

Från styrelsemötet 8/12
Visades t o m: 2017-12-11

Från styrelsemötet 17/11
Visades t o m: 2017-11-23

Rättelse tidpunkt för stämman
Visades t o m: 2017-11-14

Från styrelsemötet 8/11
Visades t o m: 2017-11-12

Från styrelsemötet 27/10
Visades t o m: 2017-10-30

Bastuprojektet
Visades t o m: 2017-10-12

Från styrelsemötet 27/9
Visades t o m: 2017-09-29

Info om @kemisten.nu och bilparkering
Visades t o m: 2017-12-01

Från styrelsemötet 24/8
Visades t o m: 2017-08-25

Nygjorda gräsytor
Visades t o m: 2017-06-26

Från styrelsemötet 7/6
Visades t o m: 2017-09-08

Budgetmöte 16/5
Visades t o m: 2017-09-08

Från styrelsemötet 16/5
Visades t o m: 2017-08-17

Återställningsarbetet har påbörjats
Visades t o m: 2017-08-12

Garagestädning den 11/5
Visades t o m: 2017-08-09

Problem med varmvattnet
Visades t o m: 2017-07-28

Vinterförvaringen av cyklar är öppen
Visades t o m: 2017-07-28

Från styrelsemötet 26/4
Visades t o m: 2017-07-27

Skärpning angående soprummen!
Visades t o m: 2017-07-17

Trädfällning 14/4
Visades t o m: 2017-07-14

Grovsopning tisdag den 12/4
Visades t o m: 2017-07-11

Belastning i soprummen
Visades t o m: 2017-07-07

Från styrelsemötet 23/3
Visades t o m: 2017-06-24

Digitalt TV-utbud
Visades t o m: 2016-06-08

Från styrelsen 29/2
Visades t o m: 2016-06-01

Snö i garagen
Visades t o m: 2017-05-18

Från styrelsen 21/1
Visades t o m: 2016-04-24

Garagestädning 29 oktober
Visades t o m: 2016-01-23

Styrelsemötet den 12 oktober 2015
Visades t o m: 2017-01-15

Årets hållbarhetsvecka 14-20 sept
Visades t o m: 2015-12-10

Styrelsemötet den 27 aug 2015
Visades t o m: 2016-12-01

Intresse för stadsodling?
Visades t o m: 2015-12-08

Styrelsemötet den 16 juni 2015
Visades t o m: 2016-09-17

Garagestädning torsdag 18 juni
Visades t o m: 2015-09-12

Styrelsemötet den 27 maj 2015
Visades t o m: 2016-08-28

Container för förrådsrensning
Visades t o m: 2015-05-30

Budgetmötet den 22 april
Visades t o m: 2016-07-23

Cykelförvaringen öppen
Visades t o m: 2015-07-12

Styrelsemötet den 23 mars
Visades t o m: 2016-06-25

Styrelsemötet den 23 februari 2015
Visades t o m: 2016-05-25

Styrelsemötet den 19 januari 2015
Visades t o m: 2016-04-20

Borrning av hål för etapp 2 börjar nu
Visades t o m: 2015-06-10

Inför julen
Visades t o m: 2015-03-24

Årsstämman den 19 nov 2014
Visades t o m: 2016-02-22

Vinterförvaring av cyklar
Visades t o m: 2015-05-31

Bokslutsmötet den 21 oktober
Visades t o m: 2015-10-21

Styrelsemötet den 23 september 2014
Visades t o m: 2015-12-24

Riksbyggens klimatskola 15-19 sept
Visades t o m: 2014-12-10

Styrelsemötet den 20 aug 2014
Visades t o m: 2015-11-21

Kulvertbyte och bergvärme
Visades t o m: 2014-12-12

Kemistenfesten på söndag och nyheter från styrelsen
Visades t o m: 2015-09-12

Tipsrunda för veteranbilar samt Kemistenfesten
Visades t o m: 2014-09-05

Budgetmöte 5 maj 2014
Visades t o m: 2015-08-07

Styrelsemötet den 1 april
Visades t o m: 2015-07-01

Extrastämma - samt information från senaste styrelsemötet
Visades t o m: 2015-06-13

Bergvärme till garagen
Visades t o m: 2014-05-24

Styrelsemötet den 6 februari
Visades t o m: 2015-05-09

Styrelsemötet den 14 januari 2014
Visades t o m: 2015-04-15

julklappspapper, julgranar och laboratorn 2
Visades t o m: 2015-03-21

Vårt internet
Visades t o m: 2014-03-19

Styrelsemötet den 11 december 2013
Visades t o m: 2015-03-15

Årsstämma, onsdagsfika och cyklar.
Visades t o m: 2015-03-01

Hemsideproblem, loppis, cykelrensning och stämmomotion
Visades t o m: 2015-02-18

Årsstämma, brandskydd med mer.
Visades t o m: 2014-02-02

Nya grannar?
Visades t o m: 2014-01-12

Styrelsemötet den 1 oktober 2013
Visades t o m: 2015-01-02

Brandskyddsutbildning
Visades t o m: 2013-12-17

Besiktning av balkongdörr mm
Visades t o m: 2013-10-03

Styrelsemötet den 27 aug 2013
Visades t o m: 2013-11-28

Grovsoprummet stängt
Visades t o m: 2013-11-19

Badbiljetter och gårdsarbetet
Visades t o m: 2013-11-12

Byte telefonnummer
Visades t o m: 2013-09-16

Styrelsemötet den 11 juni 2013
Visades t o m: 2014-09-12

Budgetmöte (21 maj 2013)
Visades t o m: 2014-08-22

Styrelsemötet den 16 april 2013
Visades t o m: 2014-07-16

Tvättstugerenovering och vinterförvarade cyklar
Visades t o m: 2013-07-16

Information inför fönsterbytet
Visades t o m: 2013-06-27

Styrelsemötet den 11 mars 2012
Visades t o m: 2014-06-12

Renovering av tvättstugor
Visades t o m: 2014-05-18

Återvinningen
Visades t o m: 2013-05-31

Styrelsemötet den 8 januari 2013
Visades t o m: 2014-04-13

Brandsäkerhetsutbildning
Visades t o m: 2014-03-20

Sortering av julklappspapper
Visades t o m: 2012-12-28

Vinterförvaring av cyklar
Visades t o m: 2013-05-12

Styrelsemötet den 26 nov 2012
Visades t o m: 2014-02-27

Mätning inför fönsterbyte
Visades t o m: 2012-11-30

Föreningsstämma den 8/11 2012
Visades t o m: 2013-02-09

Styrelsemötet den 17 oktober 2012
Visades t o m: 2014-01-19

Bokslutsmöte den 2 okt 2012
Visades t o m: 2014-01-04

Styrelsemötet den 11 september 2012
Visades t o m: 2013-12-12

Asfaltsarbeten på parkeringen
Visades t o m: 2012-06-27

Styrelsemötet den 19 juni 2012
Visades t o m: 2013-09-21

Felaktig avgiftsavi
Visades t o m: 2012-07-05

Budgetmötet den 15 maj 2012
Visades t o m: 2013-08-16

Styrelsemötet den 19 april 2012
Visades t o m: 2013-07-21

Styrelsemötet den 21 mars 2012
Visades t o m: 2013-06-23

Styrelsemötet 21 feb 2012
Visades t o m: 2013-05-23

Styrelsemötet 24 jan 2012
Visades t o m: 2013-04-26

Angående kalla lägenheter
Visades t o m: 2012-04-23

Internet och garagen
Visades t o m: 2011-12-24

Styrelsemötet 8 dec 2011
Visades t o m: 2013-02-14

Styrelsemötet 25 okt 2011
Visades t o m: 2013-01-27

Styrelsemötet 27 sept 2011
Visades t o m: 2012-12-29

Styrelsemötet 30 aug 2011
Visades t o m: 2012-12-03