!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hållbarhet

Hållbarhet är en stor del av vår värdegrund i föreningen och är något som vi alla på kemigränd kan känna oss stolta över. År 2016 vann Brf Kemisten Miljöpriset av Umeå Kommun för våra prestationer vad gäller miljöarbetet. Vid varje beslut som styrelsen fattar är ambitionen att det inte enbart ska grundas sig på faktorer utifrån en ekonomisk aspekt, utan även ur ett hållbarhetsperspektiv. Att gynna miljö och bidra på det sätt vi kan, är något vi är övertygade om att det kommer gynna samtliga medlemmar på lång sikt, därför kommer vi att fortsätta arbeta kontinuerligt med hållbarhetsfrågan - för vi kan alltid göra mer!