!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsrapporter

Föreningsrapport, vanligtvis kallad årsredovisning, verksamhetsberättelse eller bokslut, beskriver i ekonomiska termer det som hänt under ett verksamhetsår.

Den visar också föreningens ekonomiska status.

Vårt räkenskapsår är brutet och löper 07-01 till 06-30.

För att dokumenten ska vara giltiga måste de vara undertecknade. Av den anledningen är de skannade som bilder och blir därför ganska stora.

2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006