!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Inglasning av balkonger

Styrelsen håller på att jobba fram ett bygglov för fasadändring i samband med renovering, där även byte av balkongräcken ingår - vilket innebär att utformning av eventuella inglasningar kommer att ändras jämfört med det som tidigare beviljats inom föreningen. Detta innebär att styrelsen inte beviljar att någon låter glasa in sin balkong efter 1 januari 2018 fram till dess en ny utformning finns framtaget. Om någon trots detta ändå glasar in balkongen, riskerar man att bli utan ersättning för den i samband med kommande fasadrenovering/räckesbyte.