!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Reparationsfonder

För underhåll och förbättringar av fastigheten finns två olika fonder som genom åren byggts upp av de överskott en bostadsrättsförening är skyldig at generera.

En gemensam fond, underhållsfonden, går till underhåll och förbättringar av våra fastigheter. Den fonden ska enligt stadgar fyllas på med 2 miljoner varje år men beloppet kan variera och beslutas av den årliga föreningsstämman. De pengar som fonderas är överskott från våra månadsavgifter och effekter av investeringar och besparingar.

En fond, reparationsonden, är kopplad till lägenheten och har fyllts på t.o.m. 2009-06-30. Den hör till respektive lägenhet och är om medel finns tillgänglig för den som har kontrakt på lägenheten. Om medel finns görs uttag genom att ladda hem, fylla i och skicka in blanketten nedan.

Uttag från reparationsfond.