!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hushållsel

Föreningen debiterar hushållsel på månadsavier med en fördröjning om 4 månader. Föreningen avtalar leverans av elektricitet till alla hushåll, det innebär att ingen behöver, eller kan, teckna eget elavtal.

I det el-pris som anges på våra månadsavier ingår samtliga avgifter och skatter. Priset kan ändras uppåt eller nedåt beroende på avtalat grundpris, förändrade nätavgifter och beskattningar.

Observera: föreningen får inte och har inte behov att vidareförsälja el i vinstsyfte.

Prisjämförelser på nätet kan inte omsättas till våra förhållanden där alla fasta avgifter ingår. Ingen beräkningsmodell har kunnat påvisa annat än högst tillfälliga fördelar med enskilda avtal med olika el-leverantörer.

Alla hushåll kan följa sin konsumtion på en hemsida. Den som saknar inloggning skickar ett mail till information@kemisten.nu

Bakgrund

Styrelsen uppmärksammade stämman 2009 att föreningen, trots fast elpris, under några år haft en så stor stor ökning av elkostnader/konsumtion att det isolerat skulle tvinga fram en rejäl höjning av årsavgifterna. Våren 2010 föreslog därför styrelsen en extra stämma att varje hushåll bekostar sin egen konsumtion.

Styrelsens förslag om individuell mätning antogs av stämman och alla betalar därefter den egna hushållselen.

Ekonomisystemet reglerar elkostnaden mellan säljare och köpare i samband med att bostäder byter ägare.