!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontaktuppgifter

Utöver styrelsen finns det ett antal människor som på olika är engagerade för olika uppgifter. Det är en nödvändighet för att t.ex. uthyrningar ska fungera.

Framförhållning uppskattas av de som från tid till annan har ansvaret för gästrum och kvarterslokal.

 

Ledamöter
Ordförande Peder Axensten K23 070-678 39 36
Vice orförande Eva-Christin Pettersson K28 070-258 36 11
Sekreterare Maj Burman K28  
Ledamot Bo Andersson K22  
Förvaltare Johan Mörk    
       
Suppleanter
Ekonom RB Ann-Margret Fredriksson   090-15 96 50
Föreningen L Nilsson K26  
Föreningen M Robertsson K7  
Föreningen S Ibrahim Mohamed K14  
Föreningen P Almroth K31

 

       
Valkommitté  
  Ingrid Jacobsson K31   
  Dan Vinblad K23  
  Elena Kitchaou  K32  
       
Revisorer  
Auktoriserad KPMG AB    
Föreningen Urban Backman K24 070-219 77 61
Suppleant Tobias Sparrman    
       
Internet
  Support   0770-33 99 33
       
Miljöansvarig    
  Marcus Robertsson   073-027 86 68
       
Utegruppen
Sammankallande Eva-Christin Pettersson    
  E-post till utegruppen    
       
Hyra & Låna      
  Gästrum, kvarterslokal   076-117 16 04
  Släpvagn   072-567 29 36
  Slagborr   072-567 29 36
  Gästparkering med m.v.   072-567 29 36
  Gästparkering i garage   072-567 29 36
  El-cykel och cykelvagn   070-258 36 11
       
Hemsidan, nyheter och allmänna frågor
  information@kemisten.nu