!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll

Föreningen ansvarar för det som kallas yttre underhåll, d.v.s. fastigheterna utanför bostaden, och inre underhåll av gemensamma ytor och utrymmen. Den egna lägenheten ansvarar du som medlem för. Det finns en omfattande underhållsplan för fastigheten. Planen kan förskjutas eller förändras beroende på det vi gjort eller förändrade förutsättningar.

Frågor om underhållsplanen skickas till riksbyggen@kemisten.nu

Det mesta underhållet i lägenheten ansvarar du som bostadsrättsinnehavare själv för, men det finns ett fåtal åtgärder som föreningen står för (exempel finns nedan). Det underhållet utförs av Riksbyggens servicepersonal. Viss materialkostnad ingår samt 30 minuter arbetstid.

Åtgärder som ingår förutsätter att standardprodukter kan användas vid behov av utbyte:

Luftning av element vid behov
Byte av vattenlås (ej gjutjärn)
Byte trasiga eluttag och strömbrytare (ej datauttag)
Justering/byte spolanordning och ventil WC vid standardstol IDO med rund spolknapp
Smörjning av stängningsanordningar (spanjoletter) i fönster och balkongdörrar

Vid behov av hjälp kontaktas felanmälan dygnet runt 0771-860860.

Underhållet i övrigt i bostaden har innehavaren ansvaret för. I händelse av vattenskada bekostar föreningen åtgärder under ytskikt om skadan inte uppstått i den egna bostaden. Ytskikt på golv och väggar åligger alltid innehavaren av bostadsrätten.

 

Bifogat finns en fil som utförligare beskriver i vilka fall den boende respektive föreningen ansvarar för underhållet. 

Dokument

vem_svarar_for_underhallet.pdf 2016-01-18