!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ekonomi

Föreningen har i grunden en mycket god ekonomi vilket ger en långsiktigt god boendeekonomi. Status beskrivs i sin helhet i föreningsrapporter.

Styrelse, förvaltare, ekonom och fastighetsskötare jobbar hårt för att inom de ekonomiska ramar vi har klara av skötsel, drift och underhåll.

Förändringar i beskattning av de tillgångar föreningen har kan vi inte påverka.

2016 slutfördes ett projekt där föreningen ersatt fjärrvärme med bergvärme. Gjorda beräkningar pekar på krafiga besparingar för uppvärmning och varmvatten.

Ju fler som väljer bort att vara lata och smarta, desto bättre resultat. Ökande kostnader för el och allmännyttiga tjänster, t.ex. avfallshantering, är utgifter vi som familjer och individer påverka.

Från föreningens sida pågår ett ständigt arbete för att genom investeringar och andra åtgärder så långt det är möjligt möta dessa kostnadsökningar.

När budget visar behov att höja avgifterna gör vi det. Som medlem finns möjligheten att kunna påverka de kostnader som påverkar din årsavgift.

Årsavgift  
Energi  
Föreningsstämma  
Hushållsel  
Underhåll