!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Hissar

Ibland får vi frågan om när vi ska installera hissar. Frågan är förståelig. Att bo tre trappor upp när pensionsåldern passerats med marginal, om man blivit rörelsehindrad eller ska bära småbarnen och matpåsar tar på krafterna.

Av byggtekniska skäl finns det idag ingen lösning som inte skulle medföra enorma kostnader för föreningen med höjningar av våra månadsavgifter som en direkt effekt.

Anpassningar för enskilda behov, t.ex. trapphissar, kan göras.