!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Frysboxar

Föreningen kan inte erbjuda mer frysmöljigheter än de som finns i bostaden. En del medlemmar har mer behov än så.

Ett beslut medger placering i lägenhetens förrådsutrymme i källaren enligt nedan, de tre första punkterna är försäkringsvilkor.

  • El ska dras fram från elcentral och arbetet måste utföras av fackman.
  • Boxen ska stå 30 cm från vägg och ha 10 cm fritt från golvet.
  • Frysboxen får inte övertäckas.
  • Elmätare bekostas av den som har behovet.
  • Innehavarens namn och telefonnumer ska finnas på förrådet.