!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Släpvagn

Föreningen har en släpvagn med grindar som en kortare tid lånas ut kostnadsfritt till medlemmarna.

Hyra är noll kronor, att pruta är alltså ingen bra idé. Däremot uppskattas om de som lånar är rädda om möjligheten.

Vagnen är i huvudsak inköpt för att medlemmar ska kunna frakta bort avfall som föreningen inte kan ta hand om, men den kan givetvis lånas ut för andra ändamål.

Maxlast är 450 kg.

Den som lånar vagnen är enligt gällande lagstiftning skyldig att kontrollera att den är i trafikdugligt skick.

När släpvagnen återlämnas ska den vara tom och vid behov rensopad. Om något inträffar eller om du upptäcker något fel måste vi få veta det för att kunna åtgärda felet. Avsikten är att ha en laglig och fungerande släpvagn, inte att kräva någon på pengar.

Släpvagnen kan bokas på telefon 072-5672936.