!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ålidhem och omgivningar

Stadsdelen ligger öster om Umeälven i södra Umeå, ibland kallas kvarteren för Söders höjder.

Ålidhem byggdes upp mellan 1966 och 1973 och ingick i miljonprogrammet. Profilen för området var fastigheter med två till fyra våningar med platta tak.

Profilen började förändras under senare delen av 90-talet, ett antal fastigheter byggdes på och fick sadeltak. Förtätning inleddes i början på 2000-talet.

Ålidhem har ett stort lokalt serviceutbud. För de dagliga behoven finns det mesta på bekvämt gångavstånd. Förutom tre stora mataffärer finns restauranger med varierade utbud, frisersalong, café m.m.

Vi har kort promenadavstånd till skolor upp till årskurs 9, vårdcentral och akutsjukvård, ungdomsgård, bibliotek och apotek.

Nära oss hittar du

Umeå Universitet
Norrlands Universitetssjukhus
IKSU, norra Europas största och en av världens mest besökta anläggningar för motion, träning och rekreation.
Nydala friluftsområde, friluftsbad, camping, stugby och en mängd aktivitetsmöjligheter ligger på bekvämt cykelavstånd.

Fritidsgård

I statistik för Umeå kommun tillhör Ålidhem Umeås östra stadsdelar. De omfattar fler områden än Ålidhem, och en exakt uppgift om antalet människor som bor här kan vara svår att ange, men 9000 är en vanlig uppskattning.

Ålidhem är onekligen ett område med mångfald. Cirka hundra nationaliteter finns representerade i området vilket sett till antalet människor torde vara unikt.

Bilden, eller snarare skissen, är den enda vi hittat från den tid området byggdes.

Ålidhem