!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Årsavgiften

I vår årsavgift, det man kallar hyra, ingår värme, vatten, kabel-TV, el i gemensamma utrymmen och Internet.

Budgetmötet i maj varje år tar ställning till om avgiften behöver ändras. Det beslut som tas av mötet meddelas som nyheter på hemsidan, med e-post till prenumeranter och information i trapphus.

En bostadsrättsförening får inte ta ut avgifter i andra syften än att täcka drift och fastighetens underhåll. De överskott vi enligt stadgar och lagstiftning måste ha återgår oavkortat till föreningens behov.

I styrelsen pågår ett ständigt arbete för att dämpa kostnadsökningar för våra gemensamma behov.

Förändringar i fastighetsbekattning och andra skatteuttag kan vi inte påverka, inte heller ökade kostnader för de tjänster vi måste köpa in, t.ex. snöröjning och markunderhåll.

Sammantaget innebär det att att vi som bor här, som på andra håll, alltid ska ha beredskap för ökade avgifter.

Fördelen med vår boendeform är att vi över tid trots det har en bra boende-ekonomi.