!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

En gång per år utser föreningssstämman en styrelse som ska sköta det löpande arbetet under verksamhetsåret. Styrelsen får ta beslut i frågor som inte enligt stadgar och lagar måste beslutas vid en föreningsstämma. Vid behov, kan styrelsen kalla till en extra stämma i enskilda frågor. Majoriteten av stämmodeltagana, dvs medlemmarna, är ytterst de som beslutar.

Styrelsen kan sätta samman och arvodera arbetsgrupper eller projektgrupper för olika ändamål. Arbetsgrupperna kan även bestå av medlemmar som inte ingår i styrelsen.

Vi tar gärna emot förslag till förändringar och åtgärder som på olika sätt kan bidra till ökad trivsel, förbättringar och ekonomiska fördelar för föreningen och därmed också för oss som bor här. Du som vill engagera dig i styrelsearbetet kan kontakta valberedningen, se under fliken "kontaktuppgifter".

Förslag, skrivelser och motioner som ska behandlas i styrelsen eller av föreningsstämman måste vi få in skriftligen. Skicka en motion.

Kontaktuppgifter  
Ordförande har ordet